Hoved Hydrogen Viking

Fartøyet er på plass i Norge og vi ser frem til å skape et nullutslippsfartøy som vil bane vei for den maritime sektor på verdensbasis. Dette er den perfekte plattform for å teste ut teknologien som er regnet som løsningen for å oppnå klimamålene i maritim sektor på globalt nivå. Prosjektet leder an til å skape verdens første båt i denne størrelsen med effekt på flere megavatt som utelukkende drives av en løsning med hydrogen, batterier og el-motorer, dvs lydløs fremdrift og kun vann som utslipp.


Forprosjektet har pågått i ca 2 år med støtte fra Hordaland Fylkeskommune og teknologien er planlagt brukt i flere andre prosjekt i Norge. Dette gjelder fergesamband, hurtigbåter, fiskefartøy, cruiseskip, osv. 


Hydrogen Viking vil altså være en teknologidemonstrator som baner vei for andre prosjekt. Som selskap vil også Hydrogen Viking AS kunne innta en viktig rolle ved for eksempel produksjon og leveranser av båter med lik teknologi. Hydrogen Viking skal være vinduet ut til verden for å demonstrere en testet fullskalamodell hvor man viser at systemkonfigurasjonen av brenselceller, maritime batterier, el-motorer, osv. er noe man kan overføre til praktisk og kommersiell drift.

Hydrogen is the future.

Illustrasjon:BergenFoto/Jannikke

Samarbeidspartnere:

HYDROGEN VIKING

All rights reserved. 2019