Visjon

Tekst: Per E. Berger


Felles visjon i prosjektet.


CMR sitt uttalte mål: establish design basis and operational knowledge for safe, efficient and reliable integration of fuel cell systems in small ships with focus on durability and extended lifetime in marine environment.


Greenstat er en aktør som jobber genuint for et grønnere miljø. Se mer på www.greenstat.no


PEGI Maritime AS har en visjonær tanke om at verden trenger utvikling i den maritime sektor og siden dette samsvarer med CMR sitt uttalte må ønsker har vi inngått et samarbeid for å teste miljøvennlige løsninger.


Prosjektets mål er å være en bidragsyter for utvikling av nullutslipsløsninger for båt/skip med bruk av ulike energisystemer (brenselceller, batterier og/eller hydrogengass-drevne motorer).


Summen av dette er at vi er i gang med et prosjekt som etter all sannsynlighet blir verdenskjent både på grunn av teknologi og fordi ingen båt av denne type noen gang har hatt en slik installasjon montert.


Blant bilprodusentene begynner ting å skje, men hvem blir først i verden innen maritim sektor med denne type teknologi? Målet er dette prosjektet som kjøres med utgangspunkt i Norge.


Når vi først er så heldige at vi her i Norge har blant den ypperste kompetanse i verden innenfor dette feltet, samt at Norge er en maritim nasjon, så er det med stolthet vi har satt oss et så høyt, men likevel så realisitisk mål:


Målet er å bli først i verden med denne type teknologi av denne størrelse innen maritim sektor.PEGI Maritime AS sin opprinnelige visjon.


PEGI Maritime har en visjonær tanke om at verden trenger utvikling i den maritime sektor. PEGI ønsker derfor å være en bidragsyter for utvikling av uprøvde nullutslippsløsninger for maritim bruk. Vi har havnet på brenselcelle, hydrogen og batteri.


PEGI har sondert markedet i verden på jakt etter et passende skrog som gir best uttelling av testverdier for et prosjekt. Minimumskrav var størrelse på minst 85 fot, et skrog med potensial for fart, et skrog med godt areal for installasjoner.


PEGI avgir FoU-fartøyet fritt levert i Bergen for en prosjektperiode som kan strekke seg over så mange år som man finner nødvendig. Ulike aktører får en unik testplattform.


Fordelen med denne muligheten kontra en ordinær arbeidsbåt er at det ikke stilles krav til fartstid, drift, inntjening, osv. under oppbyggings- og testperioden. Det tillates også at prosjektbåten på unikt vis bygges opp som fullstendig non-fossil uten alternativ fremdriftskilde(dieselmotor, etc.).Etterbruk av FoU-fartøyet.


Fartøyet er nå registrert som Hydrogen Viking.


Båten vil i all hovedsak være en testarena for ulike aktører i mange, mange år fremover.


Hovedareal(stue, lugar, etc). vil rives ned slik at det kan bygges konferanserom med ca 30 stoler. Vannscooter-garasje, etc blir også ofret for å gi innsyn for publikum til alle tekniske installasjoner.


Grunnet full fokus på ombygging til FoU-fartøy vil båten i all hovedsak i fremtiden brukes til informasjonsarbeid som omhandler revolusjonerende teknologi innen maritim sektor for både profesjonelle aktører under messer etc, høyskoler/universitet, maritime skoler og for allmennheten(yngre skoletrinn, vanlig publikum, etc.).

Båten vil også leies ut som konferansebåt til passende bedrifter.

Samarbeidspartnere:

HYDROGEN VIKING

All rights reserved. 2019