Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere, støttespillere og sponsorer.


Vi har mange samarbeidere og mindre sponsorer på plass men vi er fortsatt på jakt etter en hovedsponsor. Ønsker du å vite mer om prosjektet og hva vi kan gi tilbake så ta kontakt.

Greenstat er en av hovedaktørene i prosjektet. De stiller med hovedpressekontakt, står for noen av søknader og har sin daglige leder som en av hovedaktørene i prosjektet. Les mer om dem på www.greenstat.no

CMR Prototech er også en av hovedaktørene. De har særdeles høy teknisk kompetanse og er det selskapet som vil gjøre tekniske beregninger vedrørende brenselceller, batteriløsninger, hydrogentanker, osv. De vil også være hovedaktør sammen med ytterligere samarbeidspartnere ved fysisk installasjon, programmering, testing, osv. Les mer om dem på www.cmr.no

PEGI Maritime AS er en aktør som har en visjon om å være en støttespiller for at den maritime næring skal utvikle seg mot lavere utslipp. PEGI Maritime AS har i den forbindelse letet rundt i verden og skaffet til veie båten som i dag heter Hydrogen Viking.

Hordaland Fylkeskommune har etter søknad støttet prosjektet med NOK 500 000,- som skal brukes til et meget viktig forprosjekt som er godt i gang. Dette er med på å dekke halvparten av de kostnader vi har under forprosjektet som omfatter tekniske beregninger, møtevirksomhet, utarbeidelse av fremdriftsplaner, samt mye annet som danner grunnlaget for den neste og mer praktiske delen av prosjektet.

BOH har vært meget samarbeidsvillig og var behjelpelig med å skaffe kaiplass på kort varsel da FoU-fartøyet kom til Bergen.

Jotun er sponsor og har støttet oss med kvalitetsprodukter fra serien Jotun Yachting som omfatter alle produkter en båteier trenger for vedlikehold av sin båt. Vi har fått vaskemidler, bunnsmøring, rubbing, poleringsmiddel, osv. Se mer om båtproduktene til Jotun her.

R.G. Hagland Shipbrokers fra Haugesund har gjort en meget god jobb med å lage alle kontrakter under kjøpsprosessen, bistått med å skaffe frakt fra Malta til Norge og ikke minst bistått med alt viktig papirarbeid i forbindelse med registrering i skipsregisteret NOR.

Innovasjon Norge har allerede vært med i et møte og truffet mange av partnerne som har skrevet intensjonsavtale og vil bli en sentral aktør på den finansielle siden for å utvikle dette unike pilotprosjektet som har utgangspunkt i Norge.

HYDROGEN VIKING

All rights reserved. 2019